Halı Toz Temizleme

Toz Ekstrasyonlu Temizleme:

Çok az kirli halılarla sudan zarar görmesi olası olan halılarda kullanılır. Aktif yüzey temizleyiciler içeren mekanik tozun kirleri yumuşatarak kristalize etmesi ve açığa çıkan kirin vakumlanması esasına dayanır. Temizlenen halı işlem sonrası kullanılabilir.

Sistemin İşleyişi:

 Temizlenecek yüzey kaba kir ve tozlarından arındırılır.
 Varsa lekelere ön işlem yapılır.
 Halı yüzeyine toz serpilir ve halıya yedirilir.
 Halıya özel ekstrasyon süresi sonunda yumuşayan kirler vakumlanarak çekilir.

Halı Yıkama Öncesi Toz Alma İşlemi

Yaşadığımız alanlarda kullandığımız halılar ne kadar temiz kullansak da zamanla tozkeneleri popülasyonunu ve mikroorganizmalar halıda toz, kıl, ve maytların halıya birikmesine neden olur. Bundan dolayı halı yıkama fabrikamızda halı yıkama öncesi halı tozu alma işlemi uygulanarak halılarda bulunan bu duş etkenler halıdan arındırılarak halılar hijyenik bir yıkamaya hazırlanmaktadır.

Detaylı Halı Yıkama Öncesi Toz Alma İşlemi

Toz alma işleminden geçen halılar cinslerine ve kirlilik derecelerine göre ayrıldıktan sonra varolan lekelerinin yumuşaması ve detaylı halı yıkama esnasında daha hijyenik bir yıkama sonucu için halının cinsine uygun derecedeki sıcak su ve özel antibakteriyel halı yıkama solüstonu ile  ön yıkamaya tabi tutulur. Ön Yıkama işlemi biten halılar  Detaylı Sıcak Su ile Antibakteriyel Halı Yıkama işlemine alınır.

Toz Ekstrasyonlu Temizleme

Toz Ekstrasyonlu Temizleme